a nua lentitude

Como era pobre

deulle como regalo

o seu corazón.

 

******************

 

¡Pousou

as mans na neve

e escoitou!

 

******************

 

Mar

como única forma

do tempo. 

 

 

A núa lentitude

(Follas Novas, 2001)

109 pag.

ISBN: 8485385527

Género: Haiku

 

Devén esta obra nun intenso encontro co ámbito natural permitindo este feito a reflexión profunda

(Teresa Seara, Tempos Novos)

Lo + reciente

Obra

timeline

Galería fotográfica

Contacto

Ricardo Martínez-Conde

Apartado de Correos, 48, 15780

Santiago de Compostela (A Coruña)

Email: ricardo.mconde@yahoo.com