ricardomartinez-conde.es
A núa lentitude

A núa lentitude

(Follas Novas, 2001)

109 pag.

ISBN: 8485385527

Género: Haiku
Como era pobre

deulle como regalo

o seu corazón.


¡Pousou

as mans na neve

e escoitou!


Mar

como única forma

do tempo.

Devén esta obra nun intenso encontro co ámbito natural permitindo este feito a reflexión profunda